Fogarasy Attila honlapja

 

 

Arckép.jpg

 

1957-ben születtem Budapesten, a Szent János Kórházban. Értelmiségi családból származom, édesanyám (szül.: Rihtar Ibolya) könyvtáros, édesapám vitéz Fogarasy-Fetter Mihály tanár, könyvtáros és helytörténész volt. Ő írta meg tízévi kutatómunka után szülővárosa történeti és néprajzi monográfiáját „Pilisvörösvár története és néprajza” címmel. (1993-ban lett Pilisvörösvár díszpolgára.)

Általános és középiskolába Pilisvörösvárott jártam. 1976-ban sikeresen felvételiztem a Szombathelyi Tanárképző Főiskola könyvtár–magyar szakára. 1978-ban majdnem eltanácsoltak a főiskoláról, mivel hasonló gondolkodású társaimmal együtt látványosan bojkottáltuk az úttörővezető-képző táborban a foglalkozásokat. (Végül mindnyájan szigorú megrovásban részesültünk.) 1980-ban fejeztem be tanulmányaimat, oklevelem szerinti végzettségem: magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár és könyvtáros.

1994-1995-ben részt vettem az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központja által szervezett könyvtár-informatikusi tanfolyamon. 2000 szeptemberében a Pilisborosjenői Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ kétéves felsőfokú tanfolyamát elvégezve felsőfokú (OKJ) oktatásinformatikus végzettséget és ECDL-jogosítványt szereztem (ECDL = Európai Számítógép-használói Jogosítvány).

1981-ben megnősültem. Feleségem (szül.: Schuck Gabriella) magyar-történelem szakos általános iskolai tanár, közoktatási szakértő, tréner. 1998-tól 2011-ig Pilisvörösvárott a Vásár téri Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója volt. Jelenleg az üzleti szférában dolgozik oktatási, tréningszervezési, pályázati szakterületen, emellett a Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek szerzetesrend oktatási tanácsadója.

Két gyermekünk született. 1983-ban Tamás, 1986-ban Balázs. Tamás az Iparművészeti Egyetemen, Balázs a Corvinus Egyetemen végzett. Mindketten az üzleti szférában dolgoznak.

1981-től 1994-ig a szentiváni, a vörösvári, majd ismét a szentiváni általános iskolában dolgoztam könyvtárosként és tanárként. 1994. augusztus 1-jétől 2005 augusztusáig a Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárosa voltam, és nyolc éven át informatikát is tanítottam. 2009 januárjától a 2020/2021-es tanév végéig a pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskolában dolgoztam, magyar nyelvet és irodalmat tanítottam, osztályfőnök voltam és szerkesztettem az iskola honlapját. Ez idő alatt számos hazafias prózai és zenés színdarabot írtam és rendeztem, amelyet nemcsak az iskolában, hanem több esetben városi ünnepélyeken adtunk elő. Jelenleg a felmentési időmet töltöm. 2022 januárjában vonulok nyugállományba.

Újságírással, újság- és könyvszerkesztéssel a rendszerváltás óta foglalkozom. 1991-ben szerkesztője lettem a Szentiváni Újság / Sanktiwaner Zeitung című közéleti havilapnak. Több mint húsz számnak a szerkesztésében vettem részt 1992 decemberéig. 1993-ban OPUS néven regionális irodalmi-kulturális folyóiratot jelentettem meg. 1995 októberétől 2011 augusztusáig a Vörösvári Újság felelős szerkesztője és tördelőszerkesztője voltam.

2005 márciusától 2009 szeptemberéig munkatársa, majd szerkesztője voltam a Magyar Sportlövők Szövetsége Hírlevelének, amely 2007 januárjától Magyar Sportlövész főcímmel jelent meg.

Az elmúlt 30 évben 30 könyv írásában, szerkesztésében és nyomdai előkészítésében vettem részt. Ezek nagyrészt Pilisvörösvárról és Pilisszentivánról szóló honismereti, helytörténeti kiadványok és iskolai évkönyvek.

2008-ban indítottam el az „Otthon a világban” című honismereti könyvsorozatot. Jelenleg a sorozat 10. kötetét szerkesztem „A Pilisi-medence bányászata” címmel.

Költőként rendszeresen szerepelek a nagyobb városi ünnepségeken verseimmel. Az elmúlt két évben három verseskötetem jelent meg: 2019: Vörösvári képek, 2020: Bölcsőnk és sírunk: Magyarország, 2020: Eclogák.

Alapító tagja vagyok a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesületnek, vezetője a Pilisvörösvári Honismereti Klubnak, tiszteletbeli tagja a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttesnek.

Újság- és könyvszerkesztői tevékenységemért 2015-ben „Pilisvörösvárért” emlékéremmel tüntettek ki.

 

A haza bolcse.jpg

 

PE01805A4.gif (1199 bytes)

 

Vissza az elejére

 

 

Vissza a nyitó oldalra