A pilisvörösvári Mauterer-fúvószenekar története és működése


 

A község zenei életéről az első adatot egy 1743-ból származó per irataiban találjuk. A perirat az Eszterházy család levéltárában található. Az ügyben egy farsangi bálról van szó, amikor verekedésre került sor. A verekedésnek az akkori falusi plébános vetett véget úgy, hogy a fúvókát (munsickl) a reverendája alá dugta és hazavitte. Ez a feljegyzés arra utal, hogy a faluban már a XVIII. század kezdetén létezett egy fúvószenekar. A telepesek valószínűleg magukkal hozták őshazájukból a hangszereiket, és közösségük szórakoztatására játszottak.

 

Nem tudjuk pontosan, hogy ez a zenekar milyenhangszerekből állt össze, mert ma már egyetlen darab sincs meg belőlük. De ha a Németországban a XVII. században virágzó fúvóskultuszt figyelembe vesszük, (ne feledjük, hogy Johann Sebastian Bach koráról van szó), könnyen megállapíthatjuk, hogy a fúvós hangszerek (trombiták és különféle kürtök) és az ütősök közül nem hiányozhattak a fafúvósok (fuvola és klarinét ) sem.

 

Kozek János és Nick János régebben egy budapesti rendőrzenekar tagjai voltak. Morner József kisdobosként vezette a felvonulást 1916-ban, IV. Károly király megkoronázásakor. A budai hegyvidék összes zenekarából őt választották ki erre a tisztségre.

 

A Mauterer család első dédapja a nyugatról érkezett bevándorlók listáján nem Mautererként, hanem mint Toma Autterer szerepel. Az 1696-ban készült összeírásban a listán ő a negyvenegyedik betelepülő. Két fia volt, de lánya nem volt. ¼ hűbérbirtokon gazdálkodott, két tehene, két libája és négy disznója volt.

 

1747-ben a Canonica Visitatio-ban már Mauterer néven találkozunk vele. Ezt a dédapát Mauterer Lőrincnek hívták. Felesége Streit Rosina volt, 1747. január 31-én kötöttek házasságot. 1770-ben a családapát Mauterer Mártonként jegyezték be.

 

A hagyomány szerint a család Baden-Württembergből származik. Mautererék már a XVIII. században vezető szerepet töltöttek be a község zenei életében. Ez abból derül ki, hogy Mauterer Jakab, aki 1824. július 10-én született és 1902-ben bekövetkezett haláláig utódjának a zenei vezetője, illetve tanácsadója volt, a karmesteri pálcát édesapjától örökölte.

 

Erre a Mauterer Jakabra a zenekar legidősebb tagja, az 1887-ben született Kozek János is emlékszik még. 1965-ben azt mesélte, hogy Mauterer Jakab temetésén ő is játszott a zenekarban.

 

Mauterer Jakab fiatalabb fia, János 1871. június 20-án született. Úgyszólván a zenekarral együtt nőtt fel, é s már 10 éves korában egészen ügyesen hegedült. Mikor 12 éves volt, megkapta első szárnykürtjét, és ettől kezdve élete végéig kapcsolatban állt a hegedűvel és a szárnykürttel. 20 éves koráig édesapja zenekarában játszott. Zenei tehetségére bevonulása után a katonaságnál is felfigyeltek elöljárói, úgyhogy a 20 éves fiú hamarosan Budapestre került a királyi és császári gyalogos ezredbe. Szolgálati ideje alatt a zenei őrvezetőségig vitte. Szolgálati ideje egész életére meghatározta zenészi pályafutását. Budapesten szárnykürtösként játszott egy olyan kiváló és híres karmester vezetése alatt, mint Fricsay Ferenc (a világhírű Fricsay Ferenc karmester édesapja). Fricsay Ferenc szakértő vezetésével Mauterer János kiváló zenésszé fejlődött. A karmester annyira megszerette, hogy a fiatal vörösvárival játszatta el a legtöbb szólót, sőt hivatásos zenésszé is ki akarta képezni. Mauterer János azonban hazavágyódott. Otthon egy leány várt rá, akit leszerelése után hamarosan feleségül vett.

 

Ettől kezdve a Mauterer-ház majdnem 40 éven keresztül a falu igazi zeneiskolája volt. Mauterer János, akit akkoriban 25 évesen már mint tekintélyes zenészt neveztek ki a zenekar élére, rendszeresen gondoskodott a zenekar utánpótlásáról.

 

A bányászzenekar

 

Nem sokkal az I. világháború előtt új fúvószenekar alakult Pilisvörösváron, mégpedig a bányászzenekar. Pilisvörösvár és Pilisszentiván ugyanis szénmezőn fekszik, és a bányában nemcsak a két falu lakói, hanem máshonnan származó nem német emberek is munkát találtak. Cservenka Ferenc bányász például Csehországból érkezett, otthon katonazenész volt. Az ú kezdeményezésére alakult meg a bányászzenekar, amelynek első karmestere ő lett. 30-32 tagjával ez volt a budai hegyvidék legnagyobb fúvószenekara.

 

A hangszereket a bánya adta. 1923-ban csere történt a vezetésben. Cservenka helyére a vörösvári Draxler József, Mauterer egyik növendéke került. Sándorfi Zoltán és Tischer János a bányászvárosból, Tatabányáról érkezett Pilisvörösvárra, mindketten 6-8 zenésszel együtt. Cservenka után Kmell Vencel, majd Draxler József, utána pedig Sándorfi lett a karmester. Tischer János a bányászzenekart Sándorfi halála után (1936) vette át.

 

A bányát Pilisvörösváron 1940-ben bezárták. Ez a bányászzenekar megszűnését is jelentette.

 

A bányát 1940-ben csak Pilisvörösváron zárták be, Pilisszentivánon nem. Pilisszentivánon a bányászzenekart újjászervezték.

 

A zenekar elsődleges feladata az volt, hogy a bánya és a bányászélet különböző ünnepségein játsszon. De játszott a bányászzenekar a két falu községi ünnepségein is és két kisebb zenekart alkotva a kocsmában is játszottak bálokat.

 

A zenészek zenei képzése

 

A legtöbb zenész a zenélést otthon a családban tanulta vagy az édesapjától vagy valamilyen más rokontól. A lakosság zenei neveléséhez mindenkori kántor is hozzájárult.

Egy1899-ben kelt székesfehérvári püspöki körlevélből származik a következő idézet: „A kántor köteles azonfelül, hogy egy osztályt tanít, az összes kántori teendőt is ellátni, a szokásos zenés miséket a helyi zenészek és énekesek közreműködésével megtartani.”

 

Ezek a kántorok a régebbi időkben valószínűleg nagyon sokat tettek a vörösvári németek zenei nevelése terén. Ugyanilyen fontos szerepet játszott a zenészek nevelésében a katonaság, ugyanis szolgálati idejük alatt majdnem mind játszottak egy katonazenekarban. A katonazenekarok hatása a zenekar összetételében is megmutatkozik. A Mauterer-zenekar a hangszerek összetételében egy katonai zenekarra hasonlít leginkább.

 

Mauterer János mint a zenészutánpótlás nevelője

 

Mauterer János oktatási tevékenységéről a 78 éves Kozek János és vörösvári János, a mai (1965) karmester a következőket mesélte:

 

„Már 12 éves koromban, alighogy befejeztem az elemi iskolát, az akkoriban már sikeres karmesterhez kerültem” – kezdte Kozek János. „Jól tudtam énekelni” – emlékezik vissza.

 

Szép hangja magára vonta Mauterer János figyelmét. A fiúcska szívesen gyakorolt az édesapjától kapott hegedűn. Mauterer János szigorú tanár volt. Tanulóitól fegyelmet és szorgalmat követelt. Aki nem gyakorolt megfelelően és nem tett eleget a követelményeknek, azt megbuktatta. Az oktatást bizonyos rendszer szerint építette fel. A gyerekek először a hegedűvel ismerkedtek meg. Három évig nem nyúlhattak fúvós hangszerhez. Először a különböző skálákat gyakorolták, sorban minden moll és dúr hangnemet. A fiatal zenész technikai tudásának megfelelően később a tanár saját szerzeményű keringői, polkái és lendlerei kerültek elő. Ezeket a tanulóknak gondosan be kellett gyakorolniuk. Ugyanakkor a tanuló megismerkedett a hangközökkel is. Csak amikor a tanuló már minden b előjegyzéses és keresztes skálát dúrban és mollban is kívülről le tudott játszani, valamint egy eléje tett ismeretlen darabot kottából el tudott játszani, tehát rendelkezett minden szükséges zenei ismerettel, csak akkor kapta kezébe a neki legjobban megfelelő fúvós hangszert. Ez, int már említettük, háromévi tanulás után történt.

 

„A szárnykürtön vagy az eufóniumon való játszás ilyen ismeretek birtokában már nem okozott különösebb gondot” – mondta Kozek János.

 

„15 évesen lettem szárnykürtös, de rövid idő múltán már majdnem minden hangszeren tudtam játszani, és mindig be tudtam ugrani, ha valaki hiányzott.”

 

Vörösvári-Spiegelberger József édesapja a vörösvári 24 kocsma egyikének tulajdonosa volt. „Édesapám – meséli a mostani (1965) karmester – 1900-tól kezdve 50 éven át énekelt az egyházi kórusban. Élete végiig sajnálta, hogy az édesapja nem vett neki hangszert. Így meg kellett elégednie azzal, hogy az énekkar nélkülözhetetlen basszistájaként minden egyházi alkalomkor és minden temetésen énekelt.”

 

Édesanyja i jól énekelt, szép szoprán hangja volt. Így a Spiegelberger családban is mindig dalos jókedv uralkodott.

 

„Különösen az édesanyám volt vidám teremtés” – meséli Vörösvári József.

 

A zeneszerető édesapa szívesen adott a kocsmában egy termet a zenészeknek, ahol Mauterer János és zenészei hetente egy-két alkalommal összegyűlhettek.

 

A kocsmáros kicsi fia szenvedélyesen szerette ezt a zenekart.

 

„El sem tudtak volna engem zavarni” – meséli. Különösen a karmester kitűnő szárnykürtjátéka bilincselte le a figyelmét.

 

Egy napon Mauterer János így szólt az édesapámhoz: „Hallod-e Mátyás, a fiadat taníttatni kellene, nagyon jó hallása van. Vegyél neki egy hegedűt, majd én kezdek vele valamit.”

 

Így került az akkor 9 éves kisfiú a falu „zeneiskolájába” és kezdett el hegedülni.

 

Mikor 12 éves korában a hőn áhított szárnykürtöt először a szájába vehette, már csak néhány hónapra volt szüksége és a zenekar kész új szárnykürtöse lett.

 

„Azóta mindig játszom” – mondja és még hozzáteszi – „Mauterer János maga választotta ki számomra 1922-ben a megfelelő hangszert, és a fúvókát még a II. világháborúba is magammal vittem. Egy félresikerült támadás során elveszett a trombitám és azóta nem tudtam még egy olyan jó fúvókát találni. Több fúvókám is van, de egyik sem olyan jó, mint az első.”

 

A Mauterer-fúvószenekar és szerepe a falu életében

 

Ebben a zenekarban kezdte 57 éves karmesteri pályafutását 1896-ban Mauterer János. A fúvószenekar a templomban nem játszott, de a körmeneteken mindig részt vett. Szólókat játszott és a hívők templomi énekeit kísérte. Nagyon gyakran játszották a következő templomi énekeket: Mária, tisztaság koronája; Ó Jézusom; Uram ne hagyj el bennünket; Szomorúan kezdem az éneket.

 

A Mauterer-zenekar 1892-ben

 

Esz-klarinét

B-klarinét I-II.

B-szárnykürt I-II.

Basszus szárnykürt

Kürt I.

Kürt II.

Eufónium/F-Helikon

Esz-trombita I.

Esz-trombita II.

B-trombita III.

Ütős hangszerek

 

A szokásos katonai fúvószenekar

 

Kis fuvola

Szárnykürt

Alt-kürt

Tenor-kürt

F-Eurónium

F-Helikon

Esz-trombita I.

Esz-trombita II.

Esz-trombita III-IV.

Kürt I-II.

Kürt III-IV.

Ütős hangszerek

 

A Mauterer-zenekar 1944-ben

 

B-szárnykürt I.: Mauterer János karmester, földműves

B-szárnykürt I.: Vörösvári-Spiegelberger József ács

B-szárnykürt II.: Braun Mátyás ács

B-szárnykürt II.: Vörösvári Spiegelberger György ács

Esz-klarinét: Bruckner József kötő, menekült (Pöttmes)

B-klarinét: Blum-Budavári Márton, Solymár

B-klarinét: Bruckner János kötő

B-klarinét: Nick István kötő

Esz-trombita: Braun Mátyás tetőfedő

Esz-trombita: ifj. Manhertz András kőműves

Esz-trombita: Schreck Mihály sóderbányász

B-tenortrombita: Kozek János kőműves

B-tenortrombita: id. Manhertz András bányász

B-tenortrombita: Wenczl Márton bányász

Bariton: Nick János kőműves, 1956-tól 1963-ig karmester

Helikon: Nick Márton kőműves, Nick János fia

Nagydob: Nick Márton, Nick János bátyja

Kisdob: Morner József bányász

Fuvola: Mauterer János kőműves

 

A vonószenekar az egyház szolgálatában

 

Mint már említettük, a zenekar mindkét része fontos szerepet játszott a különböző egyházi ünnepeken. Régi szokás szerint a falusi zenészek szorosan együttműködtek a mindenkori kántorral, és ez az együttműködés igen gyümölcsöző volt az egyházi zene számára is. A kántorok közül ki kell emelni Rosner Antal nevét. Hatékonyan segítette a zenekart a XIX. század utolsó évtizedétől, „Mauterer hatalomátvételétől” kezdve egészen haláláig.

 

A vonósrészleg a következő hangszerekből állt: első hegedű, második hegedű, brácsa, nagybőgő, C-fuvola, C-klarinét, piszton és basszus harsona. Ez a8 hangszer játszotta újévkor, húsvétkor, pünkösdkor, úrnapkor, búcsúkor, Szent Istvánkor, gyertyaszentelőkor és karácsonykor a Vörösváron évszázadok óta ismert két misét.

 

Vass Márton, aki 1931-től volt Rosner Antal utódja, 1965-nen a következőket mesélte erről a két miséről:

 

„Az egyik az F-dúr mise volt, a másik pedig az Esz-dúr. A partitúrák a II. világháború alatt eltűntek, de a kántor egész pontosan emlékszik ara, hogy mindkettő a zenetörténet barokk korszakából származott. Zenei anyaguk és összhangzat8uk mindenesetre erre enged következtetni. A misék egyszerűek voltak, nyilvánvalóan alkalmazkodtak a falusi zenészek zenei tudásához, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy csekélyebb értékűek voltak. A miséket valószínűleg egy kántor küldette magának Németországból. Szerzőiket mind a mai napig nem ismerjük. A szokásos miserészekből álltak: kyrie, gloria, credo, sanctus, benedictus és agnus dei. A templomi kórus a 4 szólamot (szoprán, alt, tenor és basszus) a kántor vezetésével tanulta be.”

 

A vonószenekar mindig külön próbált. De néhány nappal az ünnep előtt mindig közös próbát tartottak a templom kórusán. Az énekkar és a zenekar a mise előadásakor is külön volt választva. Mauterer János vezényelte a vonósait és a fúvósait, miközben a kántor az énekeseket dirigálta. Ennek ellenére mindig minden a legnagyobb összhangban zajlott le.

 

A vonószenekar 1941-ig állt fenn. Ebben az évben építették fel a templomban a két manuálos, modern, minden igényt kielégítő orgonát.

 

A község zenészei majdnem minden temetésen játszottak. Ez a szokás mind a mai napig (1965) fennmaradt. Minden évben sokan halnak meg a faluban, de alig fordul elő, hogy valakit zene nélkül temetnek el.

 

A gyászindulók között, amelyeket a zenekar játszani szokott, igen híreseket is találunk. Közülük kettő klasszikus zeneszerző műve. Az egyiket Ludwig van Beethoven Patetikus szimfóniájából egy bizonyos Thomas írta át fúvószenekarra, a másik pedig Fryderyk Chopin szerzeménye. Ezeket a gyászindulókat a zenészek rendkívül érzelmesen játsszák, ugyanakkor leginkább a dinamikára ügyelnek. A különböző állami ünnepeken is mindig részt vett a zenekar. A zenekar életében azonban mindig is a különféle bálok, búcsúk és a nagy esküvők játszották a legnagyobb szerepet.

 

A vonósok és a fúvósok

 

A szokásos bálokat mindig a fúvósok nyitották meg, és a vendégek éjfélig fúvószenére szórakoztak. Éjfél körül a zenekar egy része elővette a hegedűjét, s a zenekar átváltozott vonószenekarrá. Így játszottak aztán tovább egészen a hajnali órákig. Mauterer János volt az, aki szárnykürtjével, illetve hegedűjével az ütemet mindig megadta. Nagy ünnepek alkalmával azonban a falu mind a 24 vendéglője zenével akarta szórakoztatni a vendégeit, ezért a zenekaroknak kisebb együttesekké kellett átalakulniuk. Ezt a Mauterer-zenekar általában meg is tette. A vonósok „fent” játszottak Herbst Mihálynál, a fúvósok pedig „lent”, Fetter Istvánnál. Általában polkát, keringőt, lendlert, csárdást és mazurkát játszottak. Később ehhez csatlakozott a foxtrott és a tangó.

 

Minden hónapban volt vidám táncmulatság, de minden 2-3. héten játszottak általában Vörösváron. A régi dallamokat Hidas/Herbst György némettanár és a helyi kultúrcsoport vezetője gyűjtötte össze táncosai segítségével, majd a dallamokat Tímár Sándor koreográfus „Nagy vörösvári svábtánc” címen feldolgozta. A tánc zenei anyagának kottái és a tánc leírása a Magyarországi Németek Szövetségének archívumában találhatók. Hidas/Herbst György tevékenységét Wenczl József támogatta, majd folytatta.

 

A nagy esküvők, amelyeken 200-300 vendég is mulatott, mindig két napig tartottak. A zenekar számára ez bizonyára kemény munka volt, nem pedig csak játék.

 

De nem csak Pilisvörösvár, hanem a közeli és távoli környék községei is igényt tartottak a zenéjére. Így aztán a zenekar gyakran vendégszerepelt Budán, Budafokon, Óbudán, Visegrádon, Dunaharasztiban, Lábatlanon, Piszkén, Süttőn, Leányfalun, Solymáron, Pilisszentivánon, Ürömöm, Pilisszántón, Csobánkán, és ki tudná még mind az összes helyet felsorolni, ahol a Mauterer-zenekar szívesen látott vendégként játszott búcsúkor, svábbálon vagy esküvőkön! Az akkori együttes szinte állandóan úton volt. Mégis mindig volt idő a gyakorlásra. Zenei tudása az idők folyamán egyre magasabb színvonalra került.

 

Marlok István plébános mesélte el a következő jellemző történetet szülőfalujáról, Pilisszentivánról: Édesapja, Marlok Márton, kocsmáros volt a faluban. 1931-ben a falu akkori plébánosa, Kász Márton egy vasárnap a templomban az ég örömeiről prédikált.

 

„Tudjátok-e, kedves híveim, hogy mi az öröm?” – tette fel a kérdést: hirtelen ő maga sem találta meg rá a választ és így próbált meg segíteni magán: „Öröm az például, ha a vörösvári Mauterer-zenekar játszik.” Marlok Márton szomszédja ezt súgta a kocsmáros fülébe: „Hallod, Marci, mér nem fogadod fel őket? Még a pap is azt prédikálja, hogy milyen jól játszanak!”

 

Ettől kezdve a Mauterer-zenekarnak 11 éven át havonta egyszer a szentiváni Marlok kocsmájában kellett a tánczenét szolgáltatnia.

 

 

Fogarasy-Fetter Mihály: Pilisvörösvár története és néprajza