Az időmértékes verselés

Az időmértékes verselés ritmusát a hosszú és rövid szótagok szabályos váltakozása adja.

Akkor beszélünk rövid szótagról, ha egy szótag rövid magánhangzót tartalmaz, vagy a rövid magánhangzó egy mássalhangzóval áll együtt.

Hosszú szótagról akkor beszélünk, ha egy szótag hosszú magánhangzót tartalmaz, vagy egy rövid magánhangzó után két vagy több mássalhangzó áll.

A névelők és néhány kötőszó, valamint a szavak utolsó szótagjai értelmezhetők hosszú és rövid szótagnak is, ha ezt a vers strófaszerkezete megkívánja.

Az időmértékes verselés alapegysége a versláb, melynek mértékegysége a mora. Egy rövid szótag 1 mora, egy hosszú szótag 2 mora értékű. Ennek megfelelően megkülönböztethetünk 2, 3 sőt 4 morás verslábakat.

 

Gyakoribb verslábak

Jambus (szökő): egy rövid, egy hosszú szótag (U – ) ti-tá

Trocheus (lejti): egy hosszú, egy rövid szótag (– U ) tá-ti

Anapesztus: két rövid, egy hosszú szótag (U U – ) ti-ti-tá

Spondeus: két hosszú szótag (– – ) tá-tá

Daktilus: egy hosszú, két rövid szótag (– U U ) tá-ti-ti

 

Hexameter

Hat verslábból álló sor. A görög és római verselés fő eleme.
A verslábak daktilusok vagy spondeusok, az utolsó előtti mindig daktilus,
az utolsó trocheus, vagy spondeus.

Hexameter képlete

Pentameter

Neve szerint öt, de valójában hat (négy teljes, és két fél) verslábból álló verssor,
amelyben a harmadik és hatodik csonka. Önálló sorként ritka,
de az ókori görög költészetben gyakori a disztichonok második soraként.

Pentameter képlet

Itt nyugszunk. Vándor, vidd hírül a spártaiaknak:
megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.

 

Hó kszein’, angelein Lakedaimonioisz, hoti téde
keimetha, toisz koinón rémaszi peithomenoi

 

Dilettáns vers:

 

Új hajnal virrad a harc után
ezernyi harcos az égbe száll
Csilagösvény a lábunk alatt
fényes csillag mutass utat...

Gyönyörû országunk ébredj végre fel
ezernyi harcos érted vérzett el
Elestünk bár, de harcoltunk
elestünk bár, de hõsként haltunk!


Itt nyugszunk vándor, vidd hírül a magyaroknak,
megcselekedtük, mit megkövetelt a haza!

 

Disztichon

Egy sor hexameterből és egy sor pentameterből álló sorfajta.

"Gyűlölöm azt, aki telt kupa mellett bort iszogatván

— U U | – UU| – U U| – – | – U U | – —

háborut emleget és lélekölő viadalt. "

— U U |— U U| – || – UU| – U U| —

Anakreón: Gyűlölöm (részlet)


 

A teljes vers:

GYŰLÖLÖM

Gyűlölöm azt, aki telt kupa mellett, bort iszogatván,
háborút emleget és lélekölő viadalt.
S kedvelem azt, aki bölcs és Aphrodité meg a Múzsák
szép adományairól zengve szeretni tanít.

Radnóti Miklós fordítása