GÉPELÉSI ALAPELVEK

A számítógépes szövegbevitelhez kapcsolódóan meg kell említenünk egy nagyon fontos alapelvet. Az írógéptől eltérően, amikor gépeljük a szöveget, nem kell figyelnünk a sor végét, mivel itt a kocsi-vissza, soremelés funkciót a szöveg-szerkesztő automatikusan elvégzi, ha a begépelt szó már nem fér ki a sorban. Természetesen mi is dönthetünk úgy, hogy szeretnénk befejezni egy gondolatot és lezárni egy sort. Ezt az [Enter] billentyűvel tehetjük meg, amelyet bekezdésvégjelnek hívunk. Erről tudnunk kell azt, hogy leütésével egy bekezdést zárunk le, és ezzel párhuzamosan egy újat nyitunk a szövegben. A bekezdésnek formázási szempontból külön jelentősége van: a szövegszerkesztő egységes részként kezeli az így kialakított bekezdéseket.

 

 

 

Sokszor kerülhetünk azonban olyan helyzetbe, hogy mindenképen szeretnénk a sort lezárni, de nem akarjuk, hogy véget érjen a bekezdés, mivel formailag együtt akarjuk kezelni. Ebben az esetben használhatjuk a sorvégjelet, amelyet a [Shift] + [Enter] billentyűparanccsal helyezhetünk el.

 

Nagyon fontos betartani néhány további, a szövegszerkesztéshez tartozó alapelvet. Ezek az előírások látszólag nem nagy jelentőségűek, be nem tartásuk azonban sok gondot okozhat, mivel a Word szövegrendezése ezen alapelvekre épül. Ha figyelmen kívül hagyjuk őket, akkor számos furcsa dolgot fogunk tapasztalni szövegünkben, amelyeket nem tudunk majd minek tulajdonítani. Vegyük sorra ezeket az elveket.


 

¨      Írásjelek
Az írásjeleket (.!?,;:„”) a szót követően azonnal be kell gépelnünk, mert a tördelés új sorba helyezheti őket.

¨      Szóköz
Mindig csak egy szóközt használjunk, mert a sorkizárás széthúzza a sorokat. Igazításra, behúzásokra nem szabad szóközt használni.

¨      Tabulátor
Csak speciális esetben gépeljünk egymás után több tabulátort. Ne használjuk behúzások, igazítások helyett a tabulátort, mert utólag sok munkával jár a módosítás.

¨      Bekezdésvégjel
Gépelésnél a leütött [Enter]-rel létrehozott új bekezdés örökli az előző beállításait. Egy bekezdésvégjel törlésével a bekezdéshez rendelt formázó utasítások érvényüket vesztik. A bekezdés az utána következő bekezdés beállításait veszi át.

 

Ha betartjuk ezen szabályokat, akkor bármikor rugalmasan és egyszerűen módosíthatjuk a szövegrészeket, és a Word is helyesen alakítja ki őket.